UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XLVIII.410.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2023 roku 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.409.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.408.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.407.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.406.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.405.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.404.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.403.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin 01.12.2022
Uchwała Nr XLVII.402.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 14.11.2022
Uchwała Nr XLVI.401.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Koskowice, Księginice, Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Raczkowa w gminie Legnickie Pole 27.10.2022
Uchwała Nr XLVI.400.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnickie Pole oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 27.10.2022
Uchwała Nr XLVI.399.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole 27.10.2022
Uchwała Nr XLVI.398.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 27.10.2022
Uchwała Nr XLVI.397.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 27.10.2022
Uchwała Nr XLV.396.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Czarnków w gminie Legnickie Pole 17.10.2022
Uchwała Nr XLV.395.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Rafała Plezi wraz z odpowiedzią na skargę 17.10.2022
Uchwała Nr XLV.394.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL.254.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, peda 17.10.2022
Uchwała Nr XLV.393.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osób fizycznych 17.10.2022
Uchwała Nr XLV.392.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu 17.10.2022
Uchwała Nr XLV.391.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 wrzesnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi legnickiemu 17.10.2022
Uchwała Nr XLV.390.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 wrzesnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 17.10.2022
Uchwała Nr XLV.389.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 17.10.2022
Uchwała Nr XLIV.388.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnickie Pole oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 29.08.2022
Uchwała Nr XLIV.387.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego wraz z odpowiedzią na skargę 29.08.2022
Uchwała Nr XLIV.386.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Legnickie Pole 29.08.2022
Uchwała Nr XLIV.385.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole do kategorii dróg gminnych 29.08.2022
Uchwała Nr XLIV.384.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.306.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 29.08.2022
Uchwała Nr XLIV.383.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 29.08.2022
Uchwała Nr XLIV.382.2022 Rady Gminy Legnikcie Pole z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 29.08.2022
Uchwała Nr XLIII.381.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 30.06.2022