Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole

 1. Danuta Misiak - Przewodnicząca
 2. Piotr Cymbalak - Wiceprzewodniczący
 3. Marek Sułkowski
 4. Jacek Swacha
 5. Dariusz Szczerba

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Legnickie Pole

 1. Stanisław Tokarz - Przewodniczący
 2. Edyta Paczkowska-Pater - Wiceprzewodnicząca
 3. Jadwiga Gawron
 4. Zdzisław Stawarski
 5. Marek Sułkowski

Komisja Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole

 1. Adam Binek
 2. Zdzisław Stawarski - Wiceprzewodniczący
 3. Piotr Cymbalak
 4. Jerzy Sajewicz
 5. Danuta Tołłoczko

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole

 1. Piotr Cymbalak - Przewodniczący
 2. Renata Dunikowska - Wiceprzewodnicząca
 3. Krzysztof Lelito
 4. Danuta Misiak
 5. Jacek Swacha

Komisja do spraw Społecznych Rady Gminy Legnickie Pole

 1. Renata Dunikowska - Przewodnicząca
 2. Iwona Mierzwińska - Wiceprzewodnicząca
 3. Krzysztof Lelito
 4. Edyta Paczkowska - Pater
 5. Danuta Tołłoczko
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05 marzec 2020 08:30 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 marzec 2020 11:26 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 marzec 2020 11:27 Justyna Lasek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 wrzesień 2020 06:50 Justyna Lasek