Data wpływu: 13.09.2023
Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski 
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 13.09.2023
Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski 
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 13.09.2023
Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 26.04.2023 r.
Tożsamość radnego: Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź
Data wpływu: 26.04.2023 r.
Tożsamość radnego: Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 28.12.2022
Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź: Odpowiedź

Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 28.12.2022
Tożsamość radnego: Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź

Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź

Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 30.11.2022
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska-Pater
Odpowiedź: bez rozpatrzenia

Data wpływu: 30.11.2022
Tożsamość radnego: Renata Dunikowska
Odpowiedź: bez rozpatrzenia

Tożsamość radnego: Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: bez rozpatrzenia

Data wpływu: 30.11.2022
Tożsamość radnego: Adam Binek
Odpowiedź: bez rozpatrzenia

Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź: Odpowiedź

Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź: Odpowiedź

Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź: Odpowiedź 
Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 27.01.2022
Tożsamość radnego: Piotr Żółkiewski
Odpowiedź: Odpowiedź

Tożsamość radnego: Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź
Data wpływu: 14.10.2021 r. 
Tożsamość radnego: Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 14.10.2021 r.
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź


Data wpływu: 24.09.2021 r.
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź:  Odpowiedź

Data wpływu: 14.07.2021 r.
Tożsamość radnego: Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 31.05.2021 r.
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 30.04.2021 r. 
Tożsamość radnego: Dariusz Szczerba
Odpowiedź: Odpowiedź

Data wpływu: 27.04.2021 r.
Tożsamość  radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź

w sprawie: naprawy drogi gminnej oraz podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie, czy proceder związany z przyjmowaniem odpadów w coraz większej ilości na tzw. "piaskowni" w Nowej Wsi Legnickiej jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Data wpływu: 26.02.2021 r.
Tożsamość  radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: z jakiego powodu od stycznia 2021 roku nie ma osób opiekujących się świetlicami wiejskimi
Data wpływu: 28.01.2021 r.
Tożsamość  radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: jakie były kryteria przy wyborze osób zakwalifikowanych do wsparcia w formie paczek żywnościowych
Data wpływu: 28.01.2021 r.
Tożsamość  radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego na naradzie Wójta z sołtysami
Data wpływu: 15.12.2020 r.
Tożsamość radnego: Dariusz Szczerba
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: terminu posadowienia wiaty przystankowej w Nowej Wsi Legnickiej
Data wpływu: 15.12.2020 r.
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: prac wykonanych w 2019 i 2020 roku na terenie Gminnej Oczyszczalni w zakresie modernizacji obiektu
Data wpływu: 15.12.2020 r.
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: przedłużenie terminu odpowiedzi - PDF   odpowiedź


w sprawie: prac w zakresie realizacji budowy PSZOK w roku 2019 i 2020
Data wpływu: 15.12.2020 r.
Tożsamość radnego: Piotr Cymbalak
Odpowiedź: przedłużenie terminu odpowiedzi - PDF


w sprawie: etapu prac i dokumentacji technicznej obwodnicy Czarnkowa
Data wpływu: 23.11.2020 r.
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: zmiany nazwy Żłobka Gminnego "Tęczowy Zakątek" - wersja poprawiona
w sprawie:
zmiany nazwy Żłobka Gminnego "Tęczowy Zakątek" 
Tożsamość radnego: Marek Sułkowski
Data wpływu:
24.08.2020 r.
Data wycofania: 27.08.2020 r.
                            Interpelacja wycofana


w sprawie: nieprzejezdnych skrzyżowań między drogami śródpolnymi, a trakcją kolejową między Nową Wsią Legnicką, a Koiszkowem
Data wpływu: 20.07.2020 r.
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź 


w sprawie: rozpowszechnienia informacji dotyczącej postępowania w razie wystąpienia szkód wyrządzonych przez myszy
Data wpływu: 07.07.2020 r.
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: obwodnicy Czarnkowa - ponowne
Data wpływu: 24.06.2020 r.
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź

w sprawie: obwodnicy Czarnkowa
Data wpływu: 05.06.2020 r.
Tożsamość radnego:
Edyta Paczkowska - Pater
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: remontu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Legnickiej
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Krzysztof Lelito
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: montażu dodatkowego i modernizacji istniejącego oświetlenia
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Krzysztof Lelito
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: podziału działki nr 194 w Nowej Wsi Legnickiej i posadowienia wiaty przystankowej
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: rozwiązania rezerwy budżetowej na rok 2020
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: kosztów wymiany systemu grzewczego w świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: budowy drogi w Koskowicach
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Tołłoczko
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: przystosowania pomieszczeń remizy OSP Legnickie Pole w związku z COVID-19
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: rolników, którzy skorzystali z ulgi w podatku rolnym z tytułu suszy
Data wpływu: 29.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: kamienia gromadzonego na cmentarzu komunalnym w Legnickim Polu
Data wpływu: 04.05.2020 r.
Tożsamość radnego:
Edyta Paczkowska-Pater, Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź Wójta,
                     Odpowiedź GZGK


w sprawie: nasadzeń nowego drzewostanu na cmentarzu komunalnym w Koskowicach
Data wpływu: 22.04.2020 r.
Tożsamość radnego:
Stanisław Tokarz
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: wynagrodzenia członków komisji ds. szacowania szkód i sołtysa wsi Gniewomierz
Data wpływu: 03.04.2020
Tożsamość radnego:
Renata Dunikowska
Odpowiedź: Odpowiedź-przedłużenie terminu,
                    
Odpowiedź


w sprawie: gospodarowania odpadami komunalnymi
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Legnickie Pole
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: realizacji programu "Modernizacja systemów grzewczych szansą na czyste powietrze"
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie: przekazania firmie danych osobowych mieszkańców gminy Legnickie Pole
Data wpływu: 31.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


w sprawie:  wykorzystania środków rezerwy celowej na realizację zdań z zakresu zarządzania kryzysowego - ponowne
Data wpływu:
03.04.2020 r.
Tożsamość radnego:
Dariusz Szczerba
Odpowiedź:
Odpowiedź-przedłużenie terminu
                     Odpowiedź

w sprawie: wykorzystania środków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
Data wpływu: 18.03.2020 r.
Tożsamość radnego:
Dariusz Szczerba
Odpowiedź: Odpowiedź


 UWAGA! Interpelacje złożone do dnia 10.03.2020 r. dostępne są pod adresem: http://archiwum.bip.legnickiepole.pl/organizacja/rada-gminy-3/407-interpelacje-i-zapytania-radnych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 06 marzec 2020 12:09 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 marzec 2020 10:30 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 marzec 2020 10:32 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 11 marzec 2020 07:00 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 11 marzec 2020 07:00 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 18 marzec 2020 13:32 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 18 marzec 2020 13:37 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 18 marzec 2020 13:45 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 18 marzec 2020 13:46 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 marzec 2020 12:05 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 marzec 2020 12:05 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 marzec 2020 12:05 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 marzec 2020 12:06 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 marzec 2020 10:33 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 kwiecień 2020 07:47 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 01 kwiecień 2020 08:06 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 01 kwiecień 2020 08:07 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 kwiecień 2020 08:09 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 kwiecień 2020 08:11 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 kwiecień 2020 10:50 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 kwiecień 2020 10:51 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 kwiecień 2020 06:22 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 kwiecień 2020 11:09 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 kwiecień 2020 11:12 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 kwiecień 2020 09:38 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 kwiecień 2020 11:22 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 kwiecień 2020 09:51 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 kwiecień 2020 09:52 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 kwiecień 2020 09:53 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 kwiecień 2020 09:53 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 kwiecień 2020 09:53 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 kwiecień 2020 09:54 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 kwiecień 2020 09:55 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 kwiecień 2020 12:28 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 maj 2020 08:00 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 maj 2020 09:04 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 maj 2020 09:50 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 maj 2020 09:50 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 maj 2020 12:56 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 maj 2020 12:56 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 03 czerwiec 2020 12:41 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 03 czerwiec 2020 13:23 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 czerwiec 2020 06:34 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. sobota, 06 czerwiec 2020 08:08 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. sobota, 06 czerwiec 2020 08:08 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. sobota, 06 czerwiec 2020 08:09 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 07:02 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 07:03 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 07:05 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 07:06 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 07:08 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 07:13 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 07:18 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 12:03 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 12:03 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 12:04 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 13:13 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 10 czerwiec 2020 13:24 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 czerwiec 2020 12:24 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 24 czerwiec 2020 11:07 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 lipiec 2020 10:02 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 08 lipiec 2020 13:11 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 08 lipiec 2020 13:11 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 lipiec 2020 07:23 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 lipiec 2020 11:19 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 29 lipiec 2020 12:39 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony. środa, 29 lipiec 2020 12:40 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 sierpień 2020 13:02 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 sierpień 2020 14:24 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 sierpień 2020 10:33 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 sierpień 2020 10:33 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 sierpień 2020 10:33 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 10:23 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 grudzień 2020 08:47 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 grudzień 2020 08:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 13:04 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 grudzień 2020 10:57 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 grudzień 2020 10:58 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 12:19 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 08:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 07:50 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 07:50 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 07:56 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 07:57 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 08:00 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 12 maj 2021 08:51 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 maj 2021 05:30 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 czerwiec 2021 13:04 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 czerwiec 2021 13:04 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 czerwiec 2021 13:04 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 05:59 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 06:00 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 czerwiec 2021 06:00 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 16 czerwiec 2021 05:56 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 16 czerwiec 2021 05:57 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 16 czerwiec 2021 05:57 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 06:12 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 30 czerwiec 2021 06:13 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 12:07 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 12:26 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 12:27 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 28 lipiec 2021 12:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 28 lipiec 2021 12:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 28 lipiec 2021 12:48 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 28 lipiec 2021 12:49 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 sierpień 2021 05:46 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 sierpień 2021 05:50 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 sierpień 2021 09:20 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 wrzesień 2021 07:05 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 październik 2021 14:16 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 październik 2021 10:50 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 październik 2021 11:13 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 październik 2021 11:14 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 październik 2021 12:44 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 09:57 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 październik 2021 10:02 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 październik 2021 06:42 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 październik 2021 06:51 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 listopad 2021 06:35 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 listopad 2021 06:35 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 grudzień 2021 07:38 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 grudzień 2021 07:38 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 01 grudzień 2021 07:39 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 grudzień 2021 14:09 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 grudzień 2021 14:10 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 grudzień 2021 09:21 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:52 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 12:53 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 23 luty 2022 13:14 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 23 luty 2022 13:16 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 23 luty 2022 13:23 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 marzec 2022 13:40 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 kwiecień 2022 07:06 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 20 kwiecień 2022 12:01 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 kwiecień 2022 09:12 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 maj 2022 12:20 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 maj 2022 12:21 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 maj 2022 12:25 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 sierpień 2022 06:41 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 sierpień 2022 10:55 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 30 listopad 2022 13:56 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 grudzień 2022 07:42 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 grudzień 2022 07:52 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 07 grudzień 2022 10:03 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 14 grudzień 2022 08:05 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 28 grudzień 2022 12:31 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 28 grudzień 2022 12:37 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 styczeń 2023 06:28 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 04 styczeń 2023 13:38 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 11 styczeń 2023 11:57 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 11 styczeń 2023 12:12 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 11 styczeń 2023 12:13 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 11 styczeń 2023 12:18 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 26 kwiecień 2023 10:47 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 maj 2023 07:23 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 maj 2023 07:51 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 wrzesień 2023 13:01 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 październik 2023 06:35 Julia Jania