ROOT

ID postępowania: ocds-148610-8fee1c5a-174a-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8fee1c5a-174a-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5


ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2024

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 16 maja 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2024 r., poz. 609) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  • Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 10 lat, nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykazy o którym  mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole  ul. Dientzenhofera 1  w dniach od 16 maja 2024 roku do dnia 06 czerwca 2024 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Podkategorie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mariusz Kania

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MORERODO

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPODSTAWOWE INFORMACJE

Pani Natalia Sromecka – Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Legnickie Pole.

Natalia Sromecka
Urząd Gminy Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
telefon: +48 76 858-28-10
email:dostepnosc@legnickiepole.pl

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego(1)

 

COM_CONTENT_READ_MOREKoordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Legnickie Pole