MIENIE GMINNE

Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej o numerze 79/2 w obrębie Gniewomierz