INNE

Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie Gminy Legnickie Pole za rok 2023. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.


Z pełną dokumentacją sprawy można się zapoznać w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

htps://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/obwieszczenia/33057,ObwieszczeniePrezydenta-Miasta-Legnicy-w-sprawie-pozytywnego-zaopiniowania-i-za.html


https://legnickiepole-2022.curulis.pl/raport-2022