DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - ZGODY NA REALIZACJĘ

Obwieszczenie dot. wydobywania i przerób kopaliny ze złoża bazaltu Mikołajowice na działce 325, obręb Mikołajowice gmina Legnickie Pole- zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia Raportu o oddziaływaniu na Środowisko przez inwestora.


obwieszczenie IN.VI.6220.1.2021 z dnia 14 maja 2021r. w sprawie "wydobywanie i przerób kopaliny ze złoża bazaltu Mikołajowice na działce 325, obręb Mikołajowice gmina Legnickie Pole" i obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.


zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających ws przebudowy zbiornika wodnego o konstrukcji ziemnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 155,195 obręb Koiszków


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia -Wydobywanie i przerób kopaliny ze złoża Bazaltu Mikołajowice"


Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 18 września 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa ws. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.