POWYŻEJ 130 000 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-84691bbf-c1ee-11eb-911f-9ad5f74c2a25

miniportal - Identyfikator postępowania:      a1391673-9721-4654-b90f-d0abc40f219a

Link do profilu nabywcy Zamawiającego: Adres: ePUAP URZĄD GMINY LEGNICKIE: (/0x9ekme31w/skrytka)


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ecf23e36-0681-473e-b621-4a231f91ef6c

Identyfikator postępowania  - 8ef623b1-4123-412d-bdf7-add29066458f


Termin składania ofert 16.12.2020 godz. 09:00

Termin otwarcia 16.12.2020 godz.09:30

Identyfikator postępowania (miniPortal) - 12669baf-3250-4eeb-ba32-b31d7d1082f5 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74c01ec5-7305-4bbc-a0e7-a831597b5bf3


Identyfikator postępowania  - e4a7b2c6-0141-410a-8e09-86811d597512 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a0ef59ad-71dd-4db4-8a88-b2c8d1400fd6

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a7d9c3f7-b495-4e24-b52a-acda3edf0d99


Identyfikator postępowania (miniportal)     -    62b8aea5-ff77-4790-a8a9-f0b71282fa1c

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=196f37dd-fd03-469b-9a46-b80f00e7b803

 


Identyfikator postępowania  -        2750bdf1-e7a6-4b46-8984-badd37e01b26

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=03aac050-6e07-4fc3-a297-38874d2dbd30


Identyfikator postępowania (miniportal)  491e2903-5db4-4f2a-9c26-5275be83f39d

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7789bd64-6949-4820-bf94-3e38ef86a002

Wyjasnienia treści SIWZ I - Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/21f3a3ac-ed17-4b18-a52c-b263d61f2d80

Wyjaśnienia treści SIWZ II - Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/1d3cccae-c5a7-495a-84d4-6f1cc2d82464


 

Znak spraw:  ROG.271.16.2020.U.PN

Identyfikator postępowania (miniportal): bfc99ab4-aad9-4be1-86c6-6618af021c28

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/51826ebe-3eec-4340-a4fe-716456d360c4


Identyfikator postępowania minportal - 41ec-49f4-975c-52fb49654b53

Znak sprawy ROG.271.19.2020.D.PN

UZP- https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=08dea555-a9af-4045-9d1a-24d6490fa901


Termin składania ofert 09.07.2020 r. godzina 14:00