POWYŻEJ 130 000 zł

ID postępowania:

ocds-148610-6e238df2-8e91-11ee-9fb5-3edbb70f45bd


ID postępowania:

ocds-148610-282c5fb1-89fa-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-282c5fb1-89fa-11ee-9fb5-3edbb70f45bd


Adres strony postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bd1a3c76-8931-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

 

ID postępowania:

ocds-148610-bd1a3c76-8931-11ee-9fb5-3edbb70f45bd


ID postępowania:

ocds-148610-0d2d6b8f-82f6-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Adres strony internetowej postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0d2d6b8f-82f6-11ee-9aa3-96d3b4440790Identyfikator postępowania:

ocds-148610-a2ebaae3-74aa-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2ebaae3-74aa-11ee-9aa3-96d3b4440790


ID postępowania:

ocds-148610-f866276d-4cf7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f866276d-4cf7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c


Identyfikator postępowania: 

08db76fe-d725-80c0-638a-770012d64404


ID postępowania na platformie e-Zamówienia:

08db73bf-17e4-23f0-e28a-d20011d736ec


Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia:

cds-148610-2564d7bc-fe14-11ed-9355-06954b8c6cb9