Zapewnienie dostępu do infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy Legnickie Pole.

Znak sprawy: ROG.271.08.2020.U.PN

Numer ogłoszenia BZP -  523044-N-2020 z dnia 12.03.2020 r.

Termin składania ofert 27 marca 2020 r. do godz. 09:00

 

Typ zamówienia:                      Usługi

Tryb zamówienia:                    przetarg nieograniczony

Status                                      zakończone

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie docx 40.51 KB Marcin Matyja
Program Funkcjonalno-Użytkowy docx 827.59 KB Marcin Matyja
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia docx 108.11 KB Marcin Matyja
Druk oferty docx 98.54 KB Marcin Matyja
wypis z mpzp dz 89.15 pdf 2.56 MB Marcin Matyja
wypis i wyrys dz 89.14 i 89.12 pdf 1.51 MB Marcin Matyja
wyrys z mpzp dz 89.15. pdf 1.22 MB Marcin Matyja
Umowa docx 122.12 KB Marcin Matyja
potwierdzenie publikacji pdf 250.13 KB Marcin Matyja
01 ZLP I rzut parteru- pdf 273.43 KB Marcin Matyja
02 ZLP I rzut piętra pdf 186.48 KB Marcin Matyja
03 ZLP I elewacje-A2 100 pdf 59.69 KB Marcin Matyja
05 ZLP I przekroj A-A B-B-A3 100 pdf 91.15 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 1 jpg 404.75 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 2 jpg 247.31 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 3 jpg 228.03 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 4 jpg 138.92 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 5 jpg 345.96 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 6 jpg 138.95 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 7 jpg 421.66 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 8 jpg 367.71 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 9 jpg 24.86 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 10 jpg 434.33 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 11 jpg 365.10 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 12 jpg 0 bytes Marcin Matyja
Zdjęcie 13 jpg 290.90 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 14 jpg 424.24 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 15 jpg 184.02 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 16 jpg 737.47 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 17 jpg 276.82 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 18 jpg 178.35 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 19 jpg 209.38 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 20 jpg 55.90 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 21 jpg 170.81 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 22 jpg 593.14 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 23 jpg 391.84 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 24 jpg 155.24 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 25 jpg 332.44 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 26 jpg 152.28 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 27 jpg 136.34 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 28 jpg 85.46 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 29 jpg 81.68 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 30 jpg 269.47 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 31 jpg 45.47 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 32 jpg 529.28 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 33 jpg 144.17 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 34 jpg 253.66 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 35 jpg 26.79 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 36 jpg 89.11 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 37 jpg 202.96 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 38 jpg 309.22 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 39 jpg 309.22 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 40 jpg 315.03 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 41 jpg 213.24 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 42 jpg 26.44 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 43 jpg 402.08 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 44 jpg 245.41 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 45 jpg 316.06 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 46 jpg 41.70 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 47 jpg 348.09 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 48 jpg 34.13 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 49 jpg 51.14 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 50 jpg 51.14 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 51 jpg 86.67 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 52 jpg 68.29 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 53 jpg 65.27 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 54 jpg 174.86 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 55 jpg 346.91 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 56 jpg 593.46 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 57 jpg 374.93 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 58 jpg 291.09 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 59 jpg 128.46 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 60 jpg 62.33 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 61 jpg 62.33 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 62 jpg 271.54 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 63 jpg 43.88 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 64 jpg 469.91 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 65 jpg 43.03 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 66 jpg 198.21 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 67 jpg 572.70 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 68 jpg 33.87 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 69 jpg 479.09 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 70 jpg 109.09 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 71 jpg 118.31 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 72 jpg 373.50 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 73 jpg 88.45 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 74 jpg 355.74 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 75 jpg 148.60 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 76 jpg 456.09 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 77 jpg 62.25 KB Marcin Matyja
Zdjęcie 78 jpg 596.64 KB Marcin Matyja
Wyjaśnienia treści SIWZ I pdf 332.99 KB Waldemar Hreczany
Informacja z otwarcia ofert pdf 283.15 KB Waldemar Hreczany
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 389.66 KB Waldemar Hreczany
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 3.17 MB Waldemar Hreczany
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 marzec 2020 17:56 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 marzec 2020 18:01 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 marzec 2020 18:06 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 marzec 2020 18:12 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 marzec 2020 18:20 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 marzec 2020 18:22 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 marzec 2020 19:19 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 marzec 2020 09:57 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 marzec 2020 10:02 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 marzec 2020 10:03 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 10:12 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 11:39 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 11:51 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 marzec 2020 12:52 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 marzec 2020 12:54 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony. piątek, 27 marzec 2020 12:54 Waldemar Hreczany