POWYŻEJ 30 000 €

Identyfikator postępowania  - e4a7b2c6-0141-410a-8e09-86811d597512 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a0ef59ad-71dd-4db4-8a88-b2c8d1400fd6

 


Identyfikator postępowania (miniportal)     -    62b8aea5-ff77-4790-a8a9-f0b71282fa1c

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=196f37dd-fd03-469b-9a46-b80f00e7b803

 


Identyfikator postępowania  -        2750bdf1-e7a6-4b46-8984-badd37e01b26

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=03aac050-6e07-4fc3-a297-38874d2dbd30


Identyfikator postępowania (miniportal)  491e2903-5db4-4f2a-9c26-5275be83f39d

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7789bd64-6949-4820-bf94-3e38ef86a002

Wyjasnienia treści SIWZ I - Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/21f3a3ac-ed17-4b18-a52c-b263d61f2d80

Wyjaśnienia treści SIWZ II - Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/1d3cccae-c5a7-495a-84d4-6f1cc2d82464


 

Znak spraw:  ROG.271.16.2020.U.PN

Identyfikator postępowania (miniportal): bfc99ab4-aad9-4be1-86c6-6618af021c28

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/51826ebe-3eec-4340-a4fe-716456d360c4


Identyfikator postępowania minportal - 41ec-49f4-975c-52fb49654b53

Znak sprawy ROG.271.19.2020.D.PN

UZP- https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=08dea555-a9af-4045-9d1a-24d6490fa901


Termin składania ofert 09.07.2020 r. godzina 14:00


Znak sprawy: ROG.271.15.2020.D.PN

Termin składania ofert: do dnia  26.06.2020 r.  do godz. 09:00 (po zmianie) 14:00


Znak sprawy: ROG.271.13.2020.D.PN

Termin składania ofert do dnia 18.06.2019 r. do godz. 11:00.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 15.06.2020.


 Znak sprawy: ROG.271.14.2020.U.PN

TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 18.06.2020 r. do godziny 10:00 po zmianie 22.06.2020 r.  do godziny 10:00