Znak spraw:  ROG.271.16.2020.U.PN

Identyfikator postępowania (miniportal): bfc99ab4-aad9-4be1-86c6-6618af021c28

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/51826ebe-3eec-4340-a4fe-716456d360c4

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.08.2020 r. pdf 8.39 MB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - SIWZ wersja doc doc 347.50 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - SIWZ wersja pdf pdf 13.21 MB Waldemar Hreczany
Klucz publiczny do oferta w postępowaniu -miniportal asc 700 bytes Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - OPZ załącznik nr 1 wersja doc doc 153.50 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - FORMULARZ OFERTY załącznik nr 2wersja doc doc 105.00 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - OŚWIADCZENIE.SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZ. W POSTEPOWANIU-załącznik nr 3 doc 49.00 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - OŚ. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA - załącznik nr 4 doc 51.00 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - WYKAZ USŁUG -załącznik nr 5 doc 63.50 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - WYKAZ TABORU-załącznik nr 6 doc 73.50 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - WYKAZ OSÓB-załącznik nr 7 doc 61.50 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - GRUPA KAPITAŁOWA-załącznik nr 8 doc 65.50 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ-załącznik nr 9 docx 18.74 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - UMOWA-załącznik nr 10 doc 149.00 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - UMOWA POWIERZENIA-załącznik nr 4 do umowy doc 60.00 KB Waldemar Hreczany
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 540156938-N-2020 Z DNIA 20-08-2020 pdf 1.34 MB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ I Z DNIA 20.08.2020 pdf 433.08 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - FORMULARZ OFERTY załącznik nr 2 ZMIANA I Z DNIA 20.08.2020 doc 98.00 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - ZAŁĄCZNIK NR 6 ZMIANA I Z DNIA 20.08.2020 doc 61.00 KB Waldemar Hreczany
Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pdf 106.38 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.08.2020 pdf 351.24 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN - Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.08.2020 pdf 507.42 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.16.2020.U.PN-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.08.2020 pdf 1.47 MB Waldemar Hreczany
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:08 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:09 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:10 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:12 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:13 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:16 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:18 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:20 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:21 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:23 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:24 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:25 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:25 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:27 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:28 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:30 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 sierpień 2020 13:34 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 sierpień 2020 13:23 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 sierpień 2020 13:24 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 sierpień 2020 13:25 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 sierpień 2020 13:26 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 sierpień 2020 07:50 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 sierpień 2020 11:15 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 sierpień 2020 09:08 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 31 sierpień 2020 14:15 Waldemar Hreczany