OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),
niniejszym zawiadamiam, że w dniu 09 maja 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NOŚ.IV.6220.10.2021.JS dla Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7a, 20-366 która związana jest z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw Shell polegająca na:

- Rozbiórce: budynku stacji, zadaszeń, instalacji podziemnych kanalizacji deszczowej
i sanitarnej oraz nawierzchni drogowych,

- Budowie: nowego budynku stacji oraz nowych zadaszeń nad stanowiskami dystrybutorowymi,

- Przebudowie i rozbudowie: nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami”, realizowanej pod adresem 59-241 Nowa Wieś Legnicka 64 (gmina Legnickie Pole) na działkach ewidencyjnych: nr 75/4, 75/9, 80/1, 76/6, 76/8, 76/9, 76/11, 79/4, obręb Nowa Wieś Legnicka.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
obwieszczenie pdf 720.75 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 maj 2022 11:14 Adrianna Laurowska-Marć