DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - ZGODY NA REALIZACJĘ

Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 18 września 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa ws. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.