OBWIESZCZENIA


obwieszczenie Starosty Legnickiego z dnia 10 lutego 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnków polegająca na rozbudowie jezdni drogi gminnej, rozbudowie skrzyżowania dróg gminnych z drogą powiatową, budowie kanału technologicznego i przestawienia słupa na sieci elektroenergetycznej.