OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 01.12.2021r. ws zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu wykonania projektu pn" wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację gazociągu relacji Biernatki - Legnica za hutą- I Etap."


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 30 września w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego poboru wód z cieku Koiszkówka.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2021r. w sprawie uchylenia decyzji Starosty Legnickiego, w której odmówiono Wójtowi Gminy Legnickie Pole zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnków"


JELCZ/STAR 005, NR REJESTRACYJNY DLE 06YV, 

1994 r.,

NR IDENTYFIKACYJNY POJAZDU 10873,

NR INWENTARZOWY 7/74/743/005 


OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO z dnia 12 maja 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku na wydanie decyzji pozwolenia na budowę -droga 2177D Koskowice


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 maja 2021r ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym J. Kuźma działka 21/1 obręb Lubień