Wójt Gminy Legnickie Pole

Legnickie Pole, 12.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o podjęciu w gminie Wądroże Wielkie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

 

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Wądroże Wielkie uchwały nr LIX/309/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru - I w obrębach Pawłowice Wielkie, Wądroże Małe, Mierczyce, Skała, w gminie Wądroże Wielkie.

W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) gmina Legnickie Pole stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji.

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 2 stycznia 202r. roku osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego, w formie papierowej lub elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres skrzynki ePUAP: /urzadwadrozewielkie/skrytka. Wnioski można także składać na formularzu, dostępnym na stronie podmiotowej BIP Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskującego.

Wójt Gminy Wądroże Wielkie poinformował również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.), w dniu 16.01.2024 roku o godzinie 15.15 odbędzie się pierwsze spotkanie otwarte nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami. Spotkanie otwarte odbędzie się w formie spotkania bezpośredniego, tj. w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie oraz w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online.

Wójt Gminy Wądroże Wielkie poinformował również o drugim spotkaniu otwartym, które odbędzie się w dniu 16.01. 2024 roku o godzinie 16.15 w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online. Informację o łączu do spotkań online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania, pod adresem www.wadrozewielkie.pl w zakładce Aktualności.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadomiono o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres skrzynki ePUAP: /urzadwadrozewielkie/skrytka.
  • Wnioski do ww. projektu planu miejscowego i jego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 5 lutego 2024 r.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wądroże Wielkie.

                                  Wójt Gminy Legnickie Pole

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
obwieszczenie Wójta pdf 1.51 MB Adrianna Laurowska-Marć
uchwała pdf 2.21 MB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 12 styczeń 2024 11:18 Adrianna Laurowska-Marć