Porządek obrad

XXX Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

30 lipca 2021 r. godz. 9.00

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad

II. Interpelacje i zapytania radnych.

III. Oświadczenia i informacje różne, w szczególności wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów.

IV. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady

V. Raport o stanie gminy:

  1. Debata nad raportem.

  2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Legnickie Pole - DRUK NR 249

  

VI. Dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium:

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2020 - DRUK NR 253

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020 - DRUK NR 254

3.Projekt uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole za rok 2020 - DRUK NR 250

 

VII. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie uznania, że rozpatrzenie skargi na działanie Radnego Gminy Legnickie Pole nie należy do właściwości Rady Gminy - DRUK NR 243

2. Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działanie Wójta Gminy Legnickie Pole za zasadną - DRUK NR 244

3. Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działanie Wójta Gminy Legnickie Pole za bezzasadną - DRUK NR 245

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 - DRUK NR 246

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 - DRUK NR 247

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2024 - DRUK NR 248

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.236.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami - DRUK NR 251

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.237.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego - DRUK NR 252

 

VIII. Zamknięcie Sesji

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DRUK NR 243 pdf 106.05 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 243 pdf 60.57 KB Julia Szojka
DRUK NR 244 pdf 107.96 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 244 pdf 60.95 KB Julia Szojka
DRUK NR 245 pdf 107.10 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 245 pdf 61.16 KB Julia Szojka
DRUK NR 246 pdf 3.55 MB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 246 pdf 60.66 KB Julia Szojka
DRUK NR 247 pdf 3.56 MB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 247 pdf 60.80 KB Julia Szojka
DRUK NR 248 pdf 33.92 MB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 248 pdf 60.88 KB Julia Szojka
DRUK NR 249 pdf 418.31 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 249 pdf 61.04 KB Julia Szojka
DRUK NR 250 pdf 845.70 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 250 pdf 61.13 KB Julia Szojka
DRUK NR 251 pdf 418.83 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 251 pdf 61.15 KB Julia Szojka
DRUK NR 252 pdf 419.99 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 252 pdf 50.71 KB Julia Szojka
DRUK NR 253 pdf 205.79 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 253 pdf 50.25 KB Julia Szojka
DRUK NR 254 pdf 184.24 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 254 pdf 50.96 KB Julia Szojka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 lipiec 2021 12:02 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. środa, 21 lipiec 2021 12:02 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 lipiec 2021 10:28 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 lipiec 2021 10:28 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 11:22 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 11:27 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:01 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:04 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:05 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:05 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:07 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:07 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:09 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:15 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:19 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:21 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:21 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:22 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:22 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 lipiec 2021 12:22 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 06:17 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 07:17 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 sierpień 2021 07:23 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 sierpień 2021 09:04 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 sierpień 2021 09:06 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 sierpień 2021 09:16 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 październik 2021 06:44 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 07 październik 2021 07:01 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 październik 2021 07:04 Julia Szojka