Posiedzenie
XLVI Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
24 października 2022 r. godz. 13.00

Zawiadomienie

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji


 2. Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Legnicy oraz wykaz podmiotów w których w 2023 r. będzie wykonywana praca na cel społeczny w ramach kary ograniczenia wolności.


 3. Podjęcie uchwał:


 a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 

DRUK 399

WYNIK GŁOSOWANIA


 b) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033

DRUK 400

WYNIK GŁOSOWANIA


 c) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole

DRUK 401

WYNIK GŁOSOWANIA


 d) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole

DRUK 402

WYNIK GŁOSOWANIA


 e) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole

DRUK 403

WYNIK GŁOSOWANIA


 f) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole

DRUK 404

WYNIK GŁOSOWANIA


 g) Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnickie Pole oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

DRUK 405

WYNIK GŁOSOWANIA


 h) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Koskowice, Księginice, Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Raczkowa w gminie Legnickie Pol

DRUK 406

WYNIK GŁOSOWANIA


 4. Zamknięcie sesji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 18 październik 2022 13:41 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 październik 2022 13:51 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 październik 2022 13:10 Julia Jania