Posiedzenie

XXXVIII sesji Rady Gminy Legnickie Pole

23 luty 2022 r. godz. 10.00

 

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie sprawozdań:

 • Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu za 2021 rok
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole za 2021 rok.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji do Spraw Społecznych Rady Gminy Legnickie Pole za 2021 rok.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole za 2021 rok

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (DRUK 341)
 • zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli kompleksowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Legnickim Polu (DRUK 342)
 • uchwalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi (DRUK 343) - zdjęty z porządku obrad
 • rozpatrzenia petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. (DRUK 344)
 • rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Legnickie Pole (DRUK 345)
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obręb Ogonowice w gminie Legnickie Pole (DRUK 346)
 • zmiany uchwały określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole (DRUK 347)
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Koskowice, Kłębanowice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Taczalin w gminie Legnickie Pole (DRUK 348)
 • przystąpienia Gminy Legnickie Pole do realizacji Programu “Korpus WsparciaSeniorów” na rok 2022 (DRUK 349)
 • zmiany uchwały Nr XXXV.306.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu (DRUK 350)
 • zmian w budżecie gminy na rok 2022 (DRUK 351)
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 (DRUK 352)

4. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,

7. Zamknięcie sesji

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WTZ LEGNICKIE POLE ZA ROK 2021 pdf 4.15 MB Julia Szojka
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY LEGNICKIE POLE ZA ROK 2021 pdf 1.12 MB Julia Szojka
SPRAWOZDANIE KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNYCH RADY GMINY LEGNICKIE POLE ZA ROK 2021 pdf 411.66 KB Julia Szojka
SPRAWOZDANIE KOMISJI FINANSÓW, INWESTYCJI I GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM RADY GMINY LEGNICKIE POLE ZA ROK 2021 pdf 578.11 KB Julia Szojka
DRUK 341 pdf 683.97 KB Julia Szojka
DRUK 342 pdf 517.23 KB Julia Szojka
DRUK 343 pdf 660.08 KB Julia Szojka
DRUK 344 pdf 737.08 KB Julia Szojka
DRUK 345 pdf 239.01 KB Julia Szojka
DRUK 346 pdf 1.12 MB Julia Szojka
DRUK 347 pdf 807.75 KB Julia Szojka
DRUK 348 pdf 18.91 MB Julia Szojka
DRUK 349 pdf 5.42 MB Julia Szojka
DRUK 350 pdf 339.57 KB Julia Szojka
DRUK 351 pdf 2.40 MB Julia Szojka
DRUK 352 pdf 3.96 MB Julia Szojka
DRUK 353 pdf 1.01 MB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 341 pdf 46.46 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 342 pdf 45.90 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 344 pdf 45.97 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 345 pdf 45.72 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 346 pdf 46.99 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 347 pdf 46.74 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 348 pdf 47.03 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 349 pdf 46.60 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 350 pdf 46.99 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 351 pdf 45.23 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 352 pdf 45.27 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 353 pdf 45.31 KB Julia Szojka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 16 luty 2022 13:13 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. środa, 16 luty 2022 13:13 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 17 luty 2022 13:44 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 23 luty 2022 07:37 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 luty 2022 13:41 Julia Szojka