Posiedzenie

XXXVI Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

28 grudnia 2021 r. godz. 9.00

 

Porządek posiedzenia przewiduje:

1. Otwarcie sesji

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole (DRUK NR 317)
 2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Legnickie Pole na lata 2022 – 2024 (DRUK 320)
 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (DRUK 321)
 4. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” (DRUK 313)
 5. przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole za lata 2018-2020 (DRUK NR 314)
 6. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (DRUK 315)
 7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Legnickie Pole (DRUK NR 316)
 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole. (DRUK 318)
 9. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2022 rok. (DRUK NR 319)
 10. uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole (DRUK 310)
 11. uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole (DRUK 311)
 12. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole (DRUK 312)
 13. zmian w budżecie gminy na rok 2021(DRUK NR 322)
 14. uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 (DRUK NR 323)
 15. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 (DRUK 324)
 16. zmiany uchwały określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole (DRUK 328)

3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,

6. Zamknięcie sesji

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DRUK 317 pdf 742.20 KB Julia Szojka
DRUK 320 pdf 1.83 MB Julia Szojka
DRUK 321 pdf 6.16 MB Julia Szojka
DRUK 313 pdf 38.25 MB Julia Szojka
DRUK 314 pdf 3.76 MB Julia Szojka
DRUK 315 pdf 3.34 MB Julia Szojka
DRUK 316 pdf 872.12 KB Julia Szojka
DRUK 318 pdf 1.17 MB Julia Szojka
DRUK 319 pdf 852.78 KB Julia Szojka
DRUK 310 pdf 321.99 KB Julia Szojka
DRUK 311 pdf 349.94 KB Julia Szojka
DRUK 312 pdf 270.87 KB Julia Szojka
DRUK 322 pdf 1.56 MB Julia Szojka
DRUK 322 - AUTOKOREKTA pdf 1.57 MB Julia Szojka
DRUK 322 - AUTOKOREKTA (1) pdf 1.22 MB Julia Szojka
DRUK 323 pdf 20.92 MB Julia Szojka
DRUK 323 - AUTOKOREKTA pdf 12.74 MB Julia Szojka
DRUK 324 pdf 7.83 MB Julia Szojka
DRUK 324 - AUTOKOREKTA pdf 7.80 MB Julia Szojka
DRUK 328 pdf 599.71 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 310 pdf 46.75 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 311 pdf 46.16 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 312 - 1 pdf 44.48 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 312 - 2 pdf 44.67 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 312 - 3 pdf 46.20 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 312 pdf 45.11 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 313 pdf 48.14 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 314 pdf 47.98 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 315 pdf 45.91 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 316 pdf 46.46 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 317 pdf 46.56 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 318 pdf 46.40 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 319 pdf 46.25 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 320 pdf 46.62 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 321 pdf 47.24 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 322 pdf 45.20 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 323 pdf 45.55 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 324 pdf 46.07 KB Julia Szojka
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 328 pdf 45.85 KB Julia Szojka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 grudzień 2021 14:56 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 grudzień 2021 14:56 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 grudzień 2021 14:57 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 grudzień 2021 13:53 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 17 grudzień 2021 10:05 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 23 grudzień 2021 09:51 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 23 grudzień 2021 09:53 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 grudzień 2021 09:59 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 grudzień 2021 08:35 Julia Szojka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 grudzień 2021 14:38 Julia Szojka