Porządek obrad

XXXIII Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

14 października 2021 r. godz. 10.00

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji,

Wprowadzono do porządku obrad:

Projekt uchwały w sprawie sprostowania w uchwale nr V/34/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia
27 marca 2003r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole do kategorii dróg gminnych publicznych - DRUK NR 287

2. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze,

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Wyrażenia zgody na złożenie zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu samochodu na potrzeby Gminy Legnickie Pole - DRUK NR 283

b) Ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych - DRUK NR 284

c) Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Legnickie Pole - DRUK NR 285

d) Powierzenia gminie Legnica zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Legnickie Pole - DRUK NR 286

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,

7. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy,

8. Zamknięcie sesji

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DRUK NR 283 pdf 8.53 MB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 283 htm 86.58 KB Julia Jania
DRUK NR 284 pdf 269.04 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 284 htm 86.41 KB Julia Jania
DRUK NR 285 pdf 1.60 MB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 285 htm 86.57 KB Julia Jania
DRUK NR 286 pdf 521.26 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 286 htm 86.54 KB Julia Jania
DRUK NR 287 docx 15.93 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK NR 287 htm 86.60 KB Julia Jania
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 październik 2021 06:28 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 październik 2021 06:52 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 12 październik 2021 06:04 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 14 październik 2021 12:02 Julia Jania