Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Legnickie Pole
w dniu 18 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00
Sala Narad

 

Porządek posiedzenia przewiduje:

 1. Otwarcie posiedzenia,
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (DRUK NR 384)
  2. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 (DRUK NR 385 )
  3.
  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV.306.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu (DRUK NR 386 )
  4.
  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole do kategorii dróg gminnych (DRUK NR 387 )
  5.
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Legnickie Pol (DRUK NR 388 )
  6.
  Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego wraz z odpowiedzią na skargę (DRUK NR 389 )
  7. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnickie Pole oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DRUK NR 390)
 3. Sprawy różne

 4. Zamknięcie posiedzenia

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DRUK NR 384 pdf 4.37 MB Julia Szojka
DRUK NR 385 pdf 9.86 MB Julia Szojka
DRUK NR 386 pdf 405.56 KB Julia Szojka
DRUK NR 387 pdf 4.98 MB Julia Szojka
DRUK NR 388 pdf 2.84 MB Julia Szojka
DRUK NR 389 pdf 2.49 MB Julia Szojka
DRUK NR 390 pdf 1.55 MB Julia Szojka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 sierpień 2022 11:32 Julia Szojka