POWYŻEJ 130 000 zł

Znak sprawy: ROG.271.15.2020.D.PN

Termin składania ofert: do dnia  26.06.2020 r.  do godz. 09:00 (po zmianie) 14:00


Znak sprawy: ROG.271.13.2020.D.PN

Termin składania ofert do dnia 18.06.2019 r. do godz. 11:00.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 15.06.2020.


 Znak sprawy: ROG.271.14.2020.U.PN

TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 18.06.2020 r. do godziny 10:00 po zmianie 22.06.2020 r.  do godziny 10:00

 


Nr sprawy : ROG.271.09.2020.U.PN

Termin składania ofert upływa dnia  29.06.2020 r. o godz.08:00

 


Zapewnienie dostępu do infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy Legnickie Pole.

Znak sprawy: ROG.271.08.2020.U.PN

Numer ogłoszenia BZP -  523044-N-2020 z dnia 12.03.2020 r.

Termin składania ofert 27 marca 2020 r. do godz. 09:00

 

Typ zamówienia:                      Usługi

Tryb zamówienia:                    przetarg nieograniczony

Status                                      zakończone