POWYŻEJ 130 000 zł

ID postępowania:

miniPortal:     27d281ac-aaed-4e56-bf70-753f62e74222

e-zamówienia: ocds-148610-7c5653ca-0716-11ec-b885-f28f91688073

Link do profilu nabywcy Zamawiającego:Adres: ePUAP URZĄD GMINY LEGNICKIE: (/0x9ekme31w/skrytka)  

 


ID postępowania:

miniProtal: 02d929d5-dc5a-48bb-84db-656fe41d9a54

E-zamówienia:  ocds-148610-5a7eecb6-eeb9-11eb-b885-f28f91688073

Link do profilu nabywcy Zamawiającego: Adres: ePUAP URZĄD GMINY LEGNICKIE: (/0x9ekme31w/skrytka)  


Identyfikator postępowania:  ocds-148610-1d60746a-eadb-11eb-b885-f28f91688073

miniportal - Identyfikator postępowania: a0e2b773-a979-40f8-b536-432a64ada23d

Link do profilu nabywcy Zamawiającego: Adres: ePUAP URZĄD GMINY LEGNICKIE: (/0x9ekme31w/skrytka)  


MINIPORTAL-Identyfikator postępowania:

f764030d-0be6-4513-b103-d32a7d2899c5


Identyfikator postępowania: ocds-148610-84691bbf-c1ee-11eb-911f-9ad5f74c2a25

miniportal - Identyfikator postępowania:      a1391673-9721-4654-b90f-d0abc40f219a

Link do profilu nabywcy Zamawiającego: Adres: ePUAP URZĄD GMINY LEGNICKIE: (/0x9ekme31w/skrytka)


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ecf23e36-0681-473e-b621-4a231f91ef6c

Identyfikator postępowania  - 8ef623b1-4123-412d-bdf7-add29066458f


Termin składania ofert 16.12.2020 godz. 09:00

Termin otwarcia 16.12.2020 godz.09:30

Identyfikator postępowania (miniPortal) - 12669baf-3250-4eeb-ba32-b31d7d1082f5 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74c01ec5-7305-4bbc-a0e7-a831597b5bf3


Identyfikator postępowania  - e4a7b2c6-0141-410a-8e09-86811d597512 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a0ef59ad-71dd-4db4-8a88-b2c8d1400fd6

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a7d9c3f7-b495-4e24-b52a-acda3edf0d99


Identyfikator postępowania (miniportal)     -    62b8aea5-ff77-4790-a8a9-f0b71282fa1c

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=196f37dd-fd03-469b-9a46-b80f00e7b803

 


Identyfikator postępowania  -        2750bdf1-e7a6-4b46-8984-badd37e01b26

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=03aac050-6e07-4fc3-a297-38874d2dbd30