POWYŻEJ 130 000 zł

Tytuł/nazwa postępowania: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.

Identyfikator postępowania: 0b83a494-dab8-4ed5-9045-70f26559b525

Tryb: Przetarg nieograniczony

Status: Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ROG.27.16.2022.U.PN


 Tytuł/nazwa postępowania: "Budowa Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu."

Identyfikator postępowania(miniportal): d96303f8-1a31-4d27-aa69-604f1b7efee9

Tryb podstawowy, wariant 1

Status: Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ROG.271.15.2022.TP


Tytuł/nazwa postępowania"Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Legnickie Pole”

Identyfikator postępowania (miniportal): 450893e1-c222-4613-a340-037c9721f9dd

Tryb: Tryb podstawowy, wariant 1

Status: Opublikowane

Numer ogłoszenia: BZP/TED/

Nr referencyjny: ROG.271.12.2022.U.TP


identyfikator postępowania:

08da7547-73ab-6b14-d580-06000ec45785

miniPortal:

8751535e-2ec4-4b62-ab68-77ac4b94bc5e


identyfikator postępowania:

ocds-148610-adbb09a2-130a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

miniPortal:

5bce3710-4d82-43ad-a63a-04e745c36dfe


Typ zamówienia  -  roboty budowlane

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Nr - ROG.271.11.2022.R.WR.

Status: Zakończone

 


Typ zamówienia  -  roboty budowlane

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Nr - ROG.271.10.2022.R.WR.

Status: Zakończone

 


Identyfikator postępowania:

miniPortal: 4e2fb764-321f-4ef5-b952-c5e3b8341c30

e-zamówienia: ocds-148610-127fcdcf-f86a-11ec-9a86-f6f4c648a056


Identyfikator postępowania:           3b03d0a7-6f29-44fd-8bd3-c31c8df07620