POWYŻEJ 130 000 zł

nr postępowania: ROG.271.23.2022.D.TP

Identyfikator postępowania:

miniPortal: 6e3f67a1-47a0-454f-8b09-d85718a04055

E-zamówienia: ocds-148610-4d1b2005-7157-11ed-aea3-5a7c432eaced

 


nr postępowania: ROG.271.27.2022.R.TP

Identyfikator postępowania:

miniPortal: beb96ecf-7c25-48c3-b597-f133df1ab11f

E-zamówienia: ocds-148610-fa4e4d1e-6fe6-11ed-abdb-a69c1593877c


nr postępowania: ROG.271.26.2022.R.TP

Identyfikator postępowania:

E-zamówienia: ocds-148610-a9c10e86-6f03-11ed-aea3-5a7c432eaced

miniPortal: e00702b9-e681-48dc-8d5b-0b17156f5a44


Identyfikator postępowania (miniportal) - 51f20658-b515-4974-a584-9225fd801756

Tryb - Tryb podstawowy, wariant 1

Status - Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny - GPZ.271.01.2022.R.TP


Identyfikator postępowania

miniPortal: 7830bffd-a0d8-4ffe-8f14-d79fc4598830

e-zamówienia: ocds-148610-fcfc4e82-544a-11ed-9171-f6b7c7d59353

 


Typ zamówienia  -  roboty budowlane

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Nr - ROG.271.19.2022.R.WR

Status: Zakończone

 


Identyfikator postępowania:

miniPortal: 1446a3f4-042b-432e-808b-37a1a5f1c066

e-zamówienia: 08daad0a-afc8-d6f4-7528-330010a211e3


Identyfikator postępowania:

miniPortal: 62b3d781-5003-41d1-b53d-42d87c789c45

e-zamówienia: ocds-148610-d9ccc49c-4acd-11ed-8832-4e4740e186ac


Identyfikator postępowania E-Zamówienia - 08da9fab-51ab-2062-b681-300011107b60

miniProtal: 7b2f8b81-eed8-45df-b389-f9dc6ac91867


Tytuł/nazwa postępowania„Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy jezdni oraz budowy chodnika i kanału technologicznego. dz. nr 14,430, 22, 417/3, obręb Nowa Wieś Legnicka”

Identyfikator postępowania6a944dbd-2107-4c47-83fc-1789cb253158

Tryb podstawowy, wariant 1

Status Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ROG.271.17.2022.R.TP