Identyfikator postępowania (miniportal)     -    62b8aea5-ff77-4790-a8a9-f0b71282fa1c

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=196f37dd-fd03-469b-9a46-b80f00e7b803

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ROG.271.34.2020.R.PN-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 8.27 MB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-SIWZ wersja pdf pdf 699.66 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-SIWZ AWERSJA doc doc 391.00 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN - formularz oferty załącznik nr 2 doc 89.00 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-oświadczenie załącznik nr 3 docx 23.78 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-oświadczenie załącznik nr 4 docx 23.59 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-wykaz robót załącznik nr 5 doc 64.50 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-wykaz osób załącznik nr 6 doc 64.00 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-oświadczenie załącznik nr 7 doc 65.50 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-oświadczenie załącznik nr 8 docx 18.95 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-wzór umowy załącznik nr 9 doc 234.50 KB Waldemar Hreczany
MINIPORTAL-KLUCZ PUBLICZNY asc 700 bytes Waldemar Hreczany
Dokumentacja techniczna pdf 2.18 MB Waldemar Hreczany
PN A3 pdf 101.46 KB Waldemar Hreczany
PO A3 pdf 1.35 MB Waldemar Hreczany
PRZEDMIAR ROBÓT pdf 452.95 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-SIWZ zmiana I z dnia 07.10.2020 pdf 700.36 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-umowa wzór zmiana I z dnia 07.10.2020 pdf 626.69 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-SIWZ zmiana I z dnia 07.10.2020 pdf 431.02 KB Waldemar Hreczany
Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pdf 104.82 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-informacja z otwarcia ofert 14.10.2020 pdf 416.33 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.10.2020 pdf 362.21 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.34.2020.R.PN-OGŁOSZENIE O UDZIELONYM OGŁOSZENIU Z DNIA 28.10.2020 pdf 2.43 MB Waldemar Hreczany
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 30 wrzesień 2020 14:12 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 wrzesień 2020 14:20 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 wrzesień 2020 14:24 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 wrzesień 2020 14:25 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 wrzesień 2020 14:26 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 wrzesień 2020 14:27 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 wrzesień 2020 14:27 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 wrzesień 2020 14:30 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 wrzesień 2020 14:31 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 wrzesień 2020 14:32 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 październik 2020 05:47 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 październik 2020 12:22 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 październik 2020 12:23 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 październik 2020 12:31 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 07 październik 2020 12:33 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 07 październik 2020 12:34 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 07 październik 2020 12:37 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 październik 2020 08:03 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14 październik 2020 10:51 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 październik 2020 13:27 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28 październik 2020 11:58 Waldemar Hreczany