PODATEK LEŚNY
Na terenie Gminy Legnickie Pole na 2021 rok wynosi 43,3048 zł za 1 ha (196,84 zł za 1m3 drewna x 0,220m3) - obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (przypominamy, iż stawki podatku leśnego nie zaokrągla się).