PODATEK LEŚNY

Na terenie Gminy Legnickie Pole na 2020 rok wynosi 42,7328 zł za 1 ha (194,24 zł za 1m3 drewna x 0,220m3) - obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (przypominamy, iż stawki podatku leśnego nie zaokrągla się).