STOWARZYSZENIA

Wykaz aktywnych stowarzyszeń w Gminie Legnickie Pole,
stan na 30 kwietnia 2013 roku
  1. Stowarzyszenie „Wierzbianki”
    Gniewomierz nr 68A; 59 - 241 Legnickie Pole

  2. Stowarzyszenie  „Nasza Nowa Wieś” 
    Nowa Wieś Legnicka nr 56; 59-241 Legnickie Pole

  3. Stowarzyszenie „Nasz Dom”
    ul. Benedyktynów nr 4; 59-241 Legnickie Pole