Ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o zamiarze zawarcia oferty 08 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 31 maja 2017 r. 06 czerwiec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 17 maja 2017 r. 26 maj 2017 Udostępniony przez: Administrator
Informacja o wynikach naboru 18 maj 2017 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 17.05.2017 r. o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddz. na środ. dla dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 17 maj 2017 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Legnickie Pole –Etap II 02 maj 2017 Udostępniony przez: Administrator
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 18 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie Wójta Gminy z 11.04.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 13 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie z 04.04.2017 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole 04 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 marca 2017 r. 24 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator