INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

UWAGA! Interpelacje złożone do dnia 10.03.2020 r. dostępne są pod adresem: http://archiwum.bip.legnickiepole.pl/organizacja/rada-gminy-3/407-interpelacje-i-zapytania-radnych


Interpelacja w sprawie: kamienia gromadzonego na cmentarzu komunalnym w Legnickim Polu
Tożsamość radnego: Edyta Paczkowska-Pater, Piotr Cymbalak
Odpowiedź: Odpowiedź Wójta, Odpowiedź GZGK


Zapytanie w sprawie: nasadzeń nowego drzewostanu na cmentarzu komunalnym w Koskowicach
Tożsamość radnego: Stanisław Tokarz
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: wynagrodzenia członków komisji ds. szacowania szkód i sołtysa wsi Gniewomierz
Tożsamość radnego: Renata Dunikowska
Odpowiedź: Odpowiedź-przedłużenie terminu, Odpowiedź


Interpelacja w sprawie: gospodarowania odpadami komunalnymi
Tożsamość radnego: Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Legnickie Pole
Tożsamość radnego: Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: Odpowiedź


Interpelacja w sprawie: realizacji programu "Modernizacja systemów grzewczych szansą na czyste powietrze"
Tożsamość radnego: Iwona Mierzwińska
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: przekazania firmie danych osobowych mieszkańców gminy Legnickie Pole
Tożsamość radnego: Danuta Misiak
Odpowiedź: Odpowiedź


Zapytanie w sprawie: wykorzystania środków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
Tożsamość radnego: Dariusz Szczerba
Odpowiedź: Odpowiedź
                     Zapytanie ponowne
                    
Odpowiedź-przedłużenie terminu