OBWIESZCZENIA

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki zadania pn."Etap I -Rozbiórka istniejącej linii 400kV relacji Mikułowa -Czarna"