POWYŻEJ 130 000 zł

Typ zamówienia - dostawa

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Nr ROG.271.3.2023.D.WR


Identyfikator postępowania: ocds-148610-6381274a-9279-11ed-b4ea-f64d350121d2


Identyfikator postępowania E-zamówienia:  ocds-148610-a084c281-8b6b-11ed-b4ea-f64d350121d2

 


 Informujemy, że w dniu 21.11.2022r. została podpisana umowa nr 201838/2022 z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Na podstawie przeprowadzonego wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych na terenie Gminy Legnickie Pole zainteresowanych zakupem węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 800, co przekłada się na 1200 ton węgla kamiennego stosownie do przepisów Ustawy.


nr postępowania: ROG.271.31.2022.D.TP

Identyfikator postępowania:

miniPortal: 276a3fd3-906c-405e-b5a4-97588d154a16

e-Zamówienia: ocds-148610-e54f0387-81f3-11ed-94da-6ae0fe5e7159


nr postępowania: ROG.271.29.2022.R.TP

Identyfikator postępowania:

miniPortal: 82c34026-f4e9-4547-8ba7-6a77fd043106

Ezamówienia: ocds-148610-1e2590a7-7ba2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 


nr postępowania: ROG.271.23.2022.D.TP

Identyfikator postępowania:

miniPortal: 6e3f67a1-47a0-454f-8b09-d85718a04055

E-zamówienia: ocds-148610-4d1b2005-7157-11ed-aea3-5a7c432eaced

 


nr postępowania: ROG.271.27.2022.R.TP

Identyfikator postępowania:

miniPortal: beb96ecf-7c25-48c3-b597-f133df1ab11f

E-zamówienia: ocds-148610-fa4e4d1e-6fe6-11ed-abdb-a69c1593877c


nr postępowania: ROG.271.26.2022.R.TP

Identyfikator postępowania:

E-zamówienia: ocds-148610-a9c10e86-6f03-11ed-aea3-5a7c432eaced

miniPortal: e00702b9-e681-48dc-8d5b-0b17156f5a44


Identyfikator postępowania (miniportal) - 51f20658-b515-4974-a584-9225fd801756

Tryb - Tryb podstawowy, wariant 1

Status - Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny - GPZ.271.01.2022.R.TP