POWYŻEJ 130 000 zł

 Informujemy, że w dniu 21.11.2022r. została podpisana umowa nr 201838/2022 z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Na podstawie przeprowadzonego wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych na terenie Gminy Legnickie Pole zainteresowanych zakupem węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 800, co przekłada się na 1200 ton węgla kamiennego stosownie do przepisów Ustawy.


nr postępowania: ROG.271.31.2022.D.TP

Identyfikator postępowania:

miniPortal: 276a3fd3-906c-405e-b5a4-97588d154a16

e-Zamówienia: ocds-148610-e54f0387-81f3-11ed-94da-6ae0fe5e7159


nr postępowania: ROG.271.29.2022.R.TP

Identyfikator postępowania:

miniPortal: 82c34026-f4e9-4547-8ba7-6a77fd043106

Ezamówienia: ocds-148610-1e2590a7-7ba2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

 


nr postępowania: ROG.271.23.2022.D.TP

Identyfikator postępowania:

miniPortal: 6e3f67a1-47a0-454f-8b09-d85718a04055

E-zamówienia: ocds-148610-4d1b2005-7157-11ed-aea3-5a7c432eaced

 


nr postępowania: ROG.271.27.2022.R.TP

Identyfikator postępowania:

miniPortal: beb96ecf-7c25-48c3-b597-f133df1ab11f

E-zamówienia: ocds-148610-fa4e4d1e-6fe6-11ed-abdb-a69c1593877c


nr postępowania: ROG.271.26.2022.R.TP

Identyfikator postępowania:

E-zamówienia: ocds-148610-a9c10e86-6f03-11ed-aea3-5a7c432eaced

miniPortal: e00702b9-e681-48dc-8d5b-0b17156f5a44


Identyfikator postępowania (miniportal) - 51f20658-b515-4974-a584-9225fd801756

Tryb - Tryb podstawowy, wariant 1

Status - Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny - GPZ.271.01.2022.R.TP


Identyfikator postępowania

miniPortal: 7830bffd-a0d8-4ffe-8f14-d79fc4598830

e-zamówienia: ocds-148610-fcfc4e82-544a-11ed-9171-f6b7c7d59353

 


Typ zamówienia  -  roboty budowlane

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Nr - ROG.271.19.2022.R.WR

Status: Zakończone

 


Identyfikator postępowania:

miniPortal: 1446a3f4-042b-432e-808b-37a1a5f1c066

e-zamówienia: 08daad0a-afc8-d6f4-7528-330010a211e3