POWYŻEJ 130 000 zł

Typ zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b53d2bde-c19b-11ed-b311-9aae6ad31be8

 

Zmiana terminu składania ofert:

przed zmianą: 29.03.2023r. godz. 09:00

po zmianie: 31.03.2023r. godz. 09:00


Typ zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Nr postępowania: ROG.271.6.2023.R.WR


Identyfikator postępowania: ocds-148610-75c116b5-a626-11ed-9236-36fed59ea7dd


Typ zamówienia - Usługi

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

nr ROG.271.4.2023.U.WR


Typ zamówienia - dostawa

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Nr ROG.271.3.2023.D.WR


Identyfikator postępowania: ocds-148610-6381274a-9279-11ed-b4ea-f64d350121d2


Identyfikator postępowania E-zamówienia:  ocds-148610-a084c281-8b6b-11ed-b4ea-f64d350121d2

 


 Informujemy, że w dniu 21.11.2022r. została podpisana umowa nr 201838/2022 z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Na podstawie przeprowadzonego wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych na terenie Gminy Legnickie Pole zainteresowanych zakupem węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 800, co przekłada się na 1200 ton węgla kamiennego stosownie do przepisów Ustawy.


nr postępowania: ROG.271.31.2022.D.TP

Identyfikator postępowania:

miniPortal: 276a3fd3-906c-405e-b5a4-97588d154a16

e-Zamówienia: ocds-148610-e54f0387-81f3-11ed-94da-6ae0fe5e7159


nr postępowania: ROG.271.29.2022.R.TP

Identyfikator postępowania:

miniPortal: 82c34026-f4e9-4547-8ba7-6a77fd043106

Ezamówienia: ocds-148610-1e2590a7-7ba2-11ed-94da-6ae0fe5e7159