POWYŻEJ 130 000 zł

Identyfikator postępowania

miniPortal: 7830bffd-a0d8-4ffe-8f14-d79fc4598830

e-zamówienia: ocds-148610-fcfc4e82-544a-11ed-9171-f6b7c7d59353

 


Typ zamówienia  -  roboty budowlane

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Nr - ROG.271.19.2022.R.WR

Status: Zakończone

 


Identyfikator postępowania:

miniPortal: 1446a3f4-042b-432e-808b-37a1a5f1c066

e-zamówienia: 08daad0a-afc8-d6f4-7528-330010a211e3


Identyfikator postępowania:

miniPortal: 62b3d781-5003-41d1-b53d-42d87c789c45

e-zamówienia: ocds-148610-d9ccc49c-4acd-11ed-8832-4e4740e186ac


Identyfikator postępowania E-Zamówienia - 08da9fab-51ab-2062-b681-300011107b60

miniProtal: 7b2f8b81-eed8-45df-b389-f9dc6ac91867


Tytuł/nazwa postępowania„Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy jezdni oraz budowy chodnika i kanału technologicznego. dz. nr 14,430, 22, 417/3, obręb Nowa Wieś Legnicka”

Identyfikator postępowania6a944dbd-2107-4c47-83fc-1789cb253158

Tryb podstawowy, wariant 1

Status Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ROG.271.17.2022.R.TP


Tytuł/nazwa postępowania: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego.

Identyfikator postępowania: 0b83a494-dab8-4ed5-9045-70f26559b525

Tryb: Przetarg nieograniczony

Status: Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ROG.27.16.2022.U.PN


 Tytuł/nazwa postępowania: "Budowa Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu."

Identyfikator postępowania(miniportal): d96303f8-1a31-4d27-aa69-604f1b7efee9

Tryb podstawowy, wariant 1

Status: Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ROG.271.15.2022.TP


Tytuł/nazwa postępowania"Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Legnickie Pole”

Identyfikator postępowania (miniportal): 450893e1-c222-4613-a340-037c9721f9dd

Tryb: Tryb podstawowy, wariant 1

Status: Opublikowane

Numer ogłoszenia: BZP/TED/

Nr referencyjny: ROG.271.12.2022.U.TP


identyfikator postępowania:

08da7547-73ab-6b14-d580-06000ec45785

miniPortal:

8751535e-2ec4-4b62-ab68-77ac4b94bc5e