POWYŻEJ 130 000 zł

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia:

cds-148610-2564d7bc-fe14-11ed-9355-06954b8c6cb9


Identyfikator postępowania:

ocds-148610-0847535a-e5a5-11ed-9355-06954b8c6cb9


  • Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

                   08db417e-2eed-ea1a-7e62-d40012f51747-1


Typ zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b53d2bde-c19b-11ed-b311-9aae6ad31be8

 

Zmiana terminu składania ofert:

przed zmianą: 29.03.2023r. godz. 09:00

po zmianie: 31.03.2023r. godz. 09:00


Typ zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Nr postępowania: ROG.271.6.2023.R.WR


Identyfikator postępowania: ocds-148610-75c116b5-a626-11ed-9236-36fed59ea7dd


Typ zamówienia - Usługi

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

nr ROG.271.4.2023.U.WR


Typ zamówienia - dostawa

Tryb zamówienia - zamówienie z wolnej ręki

Nr ROG.271.3.2023.D.WR


Identyfikator postępowania: ocds-148610-6381274a-9279-11ed-b4ea-f64d350121d2