POWYŻEJ 130 000 zł


Identyfikator postępowania:

ocds-148610-a2ebaae3-74aa-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2ebaae3-74aa-11ee-9aa3-96d3b4440790


ID postępowania:

ocds-148610-f866276d-4cf7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f866276d-4cf7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c


Identyfikator postępowania: 

08db76fe-d725-80c0-638a-770012d64404


ID postępowania na platformie e-Zamówienia:

08db73bf-17e4-23f0-e28a-d20011d736ec


Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia:

cds-148610-2564d7bc-fe14-11ed-9355-06954b8c6cb9


Identyfikator postępowania:

ocds-148610-0847535a-e5a5-11ed-9355-06954b8c6cb9


  • Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

                   08db417e-2eed-ea1a-7e62-d40012f51747-1


Typ zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b53d2bde-c19b-11ed-b311-9aae6ad31be8

 

Zmiana terminu składania ofert:

przed zmianą: 29.03.2023r. godz. 09:00

po zmianie: 31.03.2023r. godz. 09:00