Termin składania ofert 16.12.2020 godz. 09:00

Termin otwarcia 16.12.2020 godz.09:30

Identyfikator postępowania (miniPortal) - 12669baf-3250-4eeb-ba32-b31d7d1082f5 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74c01ec5-7305-4bbc-a0e7-a831597b5bf3

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu. pdf 10.41 MB Waldemar Hreczany
Klucz publiczny do oferta w postępowaniu -miniportal asc 700 bytes Waldemar Hreczany
SIWZ-pdf pdf 701.27 KB Waldemar Hreczany
SIWZ-doc doc 396.50 KB Waldemar Hreczany
Formularz oferty-załącznik nr 2 doc 89.00 KB Waldemar Hreczany
Oświadczenie-załącznik nr 3 docx 25.67 KB Waldemar Hreczany
oświadczenie- załącznik nr 4 docx 23.78 KB Waldemar Hreczany
wykaz robót- załącznik nr 5 doc 66.50 KB Waldemar Hreczany
Wykaz osób-załącznik nr 6 doc 64.50 KB Waldemar Hreczany
Oświadczenie-załącznik nr 7 doc 65.50 KB Waldemar Hreczany
wzór umowy-załącznik nr 9 doc 235.50 KB Waldemar Hreczany
oświadczenie załącznik nr 8 docx 19.02 KB Waldemar Hreczany
Opis techniczny pdf 441.84 KB Waldemar Hreczany
Orientacja pdf 789.21 KB Waldemar Hreczany
Plan sytuacyjny pdf 219.94 KB Waldemar Hreczany
Przedmiar robót pdf 820.50 KB Waldemar Hreczany
Przekroje konstrukcyjne pdf 186.74 KB Waldemar Hreczany
SIWZ I zmiana z dnia 11.12.2020 pdf 701.32 KB Waldemar Hreczany
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 385.05 KB Waldemar Hreczany
Zał.wymagania ogólne pdf 358.44 KB Waldemar Hreczany
Zał. wytyczenie trasy pdf 137.14 KB Waldemar Hreczany
Zał.rozbiórki elementów pdf 128.10 KB Waldemar Hreczany
Zał.wykonanie wykopów pdf 210.82 KB Waldemar Hreczany
Zał.podbudowa z kruszywa pdf 370.66 KB Waldemar Hreczany
Zał.nawierzchnia z kostki pdf 139.28 KB Waldemar Hreczany
Zał.krawężniki bet. pdf 102.79 KB Waldemar Hreczany
Zał.ścieżki z kostki betonowe pdf 122.38 KB Waldemar Hreczany
Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. pdf 109.97 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.41.2020.R.PN - Informacja z otwarcia ofert pdf 520.15 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.41.2020.R.PN - Informacja o wyborze Wykonawców pdf 358.20 KB Waldemar Hreczany
ROG.271.41.2020.R.PN - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. pdf 143.92 KB Waldemar Hreczany
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 01 grudzień 2020 15:24 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 grudzień 2020 15:27 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 grudzień 2020 15:28 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:29 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:29 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:30 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:30 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:31 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:31 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:32 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:32 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:32 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:33 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:33 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:34 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:36 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:37 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:37 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 grudzień 2020 15:37 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 grudzień 2020 12:12 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 13:54 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 13:55 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 13:59 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 14:13 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 14:14 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 14:14 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 14:14 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 14:15 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 14:15 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 14:16 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 grudzień 2020 08:36 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 grudzień 2020 11:27 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 16 grudzień 2020 11:28 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 grudzień 2020 12:10 Waldemar Hreczany
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 grudzień 2020 09:54 Waldemar Hreczany