WYBORY DO SEJMU I SENATU

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 28 sierpnia 2023 r., szczegółowe informacje znajdują się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_informacje.

Wykaz zarejestrowanych komitetów publikowany jest na stronach Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_informacje/51284

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale

a poniżej link do jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej: