UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 11.03.2020
Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/15 w obrębie Legnickie Pole - pod usługi publiczne 11.03.2020
Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka 11.03.2020
Uchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 11.03.2020
Uchwała Nr II.11.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 11.03.2020
Uchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2018 11.03.2020
Uchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Społecznych 11.03.2020
Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.5.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.4.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.3.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Gminy Legnickie Pole 13.12.2019
Uchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Legnickie Pole 13.12.2019
Uchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole 13.12.2019