Działając na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2018, poz. 2028) ogłasza się zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Decyzja nr WR.RZT.70.42.2021 pdf 452.21 KB Natalia Czernicka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 01 czerwiec 2021 13:22 Natalia Czernicka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 czerwiec 2021 13:22 Natalia Czernicka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 czerwiec 2021 13:30 Natalia Czernicka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 czerwiec 2021 13:35 Natalia Czernicka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 czerwiec 2021 13:35 Natalia Czernicka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 czerwiec 2021 13:36 Natalia Czernicka