PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


W 2021 roku stawki podatku od środków transportowych zawarte są w uchwale Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 listopada 2012r. oraz uchwale Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.