PLANOWANIE PRZESTRZENNE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Koskowice, Kłębanowice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin w gminie Legnickie Pole

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XVI.132.2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany planu miejscowego zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 16 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r. w siedzibie w Urzędu Gminy Legnickie Pole w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole, pokój nr 17, w godzinach 14.30-15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Legnickie Pole:

– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole,

– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu w miejscowości Czarnków


Prognoza oddziaływania na środowisko - Zmiana Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole z dnia 11.02.2021 r.


Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach Kosowice, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Raczkowa.