PLANOWANIE PRZESTRZENNE

ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowej Wsi Legnickiej oraz obszaru w Legnickim Polu (obecnie tereny przemysłowo-usługowe)


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu w dniach 18.03.2022- 15.04.2022.

Dyskusja publiczna nad projektem odbędzie się dnia 20.04.2022r. o godz.12:00.

Uwagi można składać na piśmie do dnia 29 kwietnia 2022r.


Obwieszczenie Wójta o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa dot uchwały XXXVIII.338.2022 z dnia 23 lutego 2022


ogłoszenie Wójta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Czarnków


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach : Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Koskowice, Kłębanowic, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin