PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu w miejscowości Czarnków


Prognoza oddziaływania na środowisko - Zmiana Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole z dnia 11.02.2021 r.


Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach Kosowice, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Raczkowa.