OBWIESZCZENIA


Obwieszczenie Starosty Legnickiego z dnia 09 listopada 2020 roku w sprawie odmowy wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn " Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnków".


Obwieszczenie o braku potrzeby do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "Modernizacja gazociągu relacji Biernatki-Legnica za Hutą- Etap I"


Obwieszczenie dotyczy umorzenia postępowania w sprawie rozbiórki  rozbiórki odcinków autostrady A$.


Obwieszczenie Starosty Legnickiego ws. wszczęcia postępowania w celu wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnków"Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy ogłasza licytację na nieruchomość położoną w Bartoszowie.


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca w sprawie wydania decyzji zezwalającej na rozbiórkę sieci pn" Etap 2 -Rozbiórka istniejącej linii 400kV relacji Mikułowa -Czarna od bramki w stacji Mikułowa do słupa nr 235 o dł. 4,774 km."


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 czerwca w sprawie wydania decyzji zezwalającej na rozbiórkę sieci pn" Etap I -Rozbiórka siniejącej linii 400kV relacji Mikułowa -Czarna od bramki w stacji Mikułowa do słupa nr 235 o dł. 91,116 km."


Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki zadania pn."Etap I -Rozbiórka istniejącej linii 400kV relacji Mikułowa -Czarna"