OBWIESZCZENIA

obwieszczenie Starosty Legnickiego z dnia 10 lutego 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnków polegająca na rozbudowie jezdni drogi gminnej, rozbudowie skrzyżowania dróg gminnych z drogą powiatową, budowie kanału technologicznego i przestawienia słupa na sieci elektroenergetycznej.Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego ws. zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich  -Gazociąg relacji Biernatki-LegnicaObwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 01.12.2021r. ws zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu wykonania projektu pn" wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację gazociągu relacji Biernatki - Legnica za hutą- I Etap."


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 30 września w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego poboru wód z cieku Koiszkówka.