OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 maja 2021r ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym J. Kuźma działka 21/1 obręb LubieńObwieszczenie Wojewody o postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Anieli Ślimak z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w obrębie Lubień nr 161/2
Obwieszczenie Starosty Legnickiego z dnia 09 listopada 2020 roku w sprawie odmowy wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn " Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnków".


Obwieszczenie o braku potrzeby do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "Modernizacja gazociągu relacji Biernatki-Legnica za Hutą- Etap I"


Obwieszczenie dotyczy umorzenia postępowania w sprawie rozbiórki  rozbiórki odcinków autostrady A$.


Obwieszczenie Starosty Legnickiego ws. wszczęcia postępowania w celu wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnków"