OBWIESZCZENIA
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2021r. w sprawie uchylenia decyzji Starosty Legnickiego, w której odmówiono Wójtowi Gminy Legnickie Pole zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnków"


JELCZ/STAR 005, NR REJESTRACYJNY DLE 06YV, 

1994 r.,

NR IDENTYFIKACYJNY POJAZDU 10873,

NR INWENTARZOWY 7/74/743/005 


OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGNICKIEGO z dnia 12 maja 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku na wydanie decyzji pozwolenia na budowę -droga 2177D Koskowice


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 maja 2021r ustalenie wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym J. Kuźma działka 21/1 obręb LubieńObwieszczenie Wojewody o postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Anieli Ślimak z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w obrębie Lubień nr 161/2